Dispensasjon frå plankravet

Status: Submitted

Definition: Dispensasjon frå krav om regulering er gjeve på følgjande vilkår: [Saksbehandlar fyller ut.]

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 3.55