Dispensasjon fra plankravet

Status: Submitted

Definition: Dispensasjon fra krav om regulering er innvilget på følgende vilkår: [Saksbehandler fyller ut.]

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 3.55