Farled

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av produktet Farled.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: The Norwegian Coastal Administration


Farled

Status: Valid

Version: 20190213

Updated: 2/15/2019 9:56:34 AM

Accepted: 14/02/2019

Draft 15/02/2019

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
20190213
Superseded
Accepted
13/02/2019
The Norwegian Coastal Administration
Superseded
Accepted
13/02/2019

No suggested documents