Farled

Status: Valid

Definition: Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av produktet Farled.

Updated: 15.02.2019
Date accepted: 14/02/2019
Date draft: 15/02/2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: The Norwegian Coastal Administration
Version: 20190213