WFS-veileder

WFS (Web Feature Service) er en internasjonal standard som oppfyller geodatalovens krav til nedlastingstjenester. Veilederen viser hvordan å sette opp tjenesten.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside pdf

Status: Valid

Version number : 2

Version name: 0.56

Updated: 9/9/2019 8:23:10 AM

Accepted: 08/08/2019

Draft 08/08/2019

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Norwegian Mapping Authority
0.54 - 23.04.2014
Retired
Draft

No suggested documents