Velge det offentlige kartgrunnlaget (DOK) i kommunen

Veilederen beskriver hvordan man kan gå frem for å velge DOK i kommunen

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside

Status: Valid

Version number : 4

Version name: 2.4

Updated: 1/18/2022 1:57:43 PM

Accepted: 11/01/2022

Draft 18/01/2022

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
2.2
Superseded
Accepted
07/07/2021
Norwegian Mapping Authority
2.2
Superseded
Accepted
26/04/2021
Norwegian Mapping Authority
2.2
Superseded
Accepted
01/01/2020

No suggested documents