Velge det offentlige kartgrunnlaget (DOK) i kommunen

Veilederen beskriver hvordan man kan gå frem for å velge DOK i kommunen

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside pdf

Status: Valid

Version number : 1

Version name: 2.2

Updated: 1/17/2020 1:36:46 PM

Accepted: 01/01/2020

No historical documents

No suggested documents