Veileder for handlingsplan til nasjonal geodatastrategi inn i Geonorge

Veiledning i editering av tiltak og aktiviteter, samt rapportering på tiltak.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Veileder for handlingsplan til nasjonal geodatastrategi inn i Geonorge

Status: Valid

Version: Versjon 1.2

Updated: 4/8/2022 2:42:00 PM

Accepted: 08/04/2022

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
Versjon 1.1
Superseded
Accepted
28/09/2021
Norwegian Mapping Authority
Versjon 1.0
Superseded
Accepted
25/06/2021

No suggested documents