Metadataeditor

Dokumentet gir en innføring og oversikt over funksjonalitet og innehold i Geonorges metadataeditor. Det anbefales å gå gjennom dokumentet i forbindelse med innleggelse av metadata i Geonorge.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Metadataeditor

Status: Valid

Version: 20220111

Updated: 1/13/2022 1:30:46 PM

Accepted: 11/01/2022

Draft 13/01/2022

No historical documents

No suggested documents