GML-veileder

Det er et mål at GML utvikles til å bli et hovedformat for leveranser i Norge ved siden av SOSI-formatet. GML skal brukes aktivt i den geografiske infrastrukturen ved leveranser av datasett som filer eller via geografiske nettjenester som WFS. Geodataloven setter krav om at norske etater leverer nedlastingstjenester fra 2015. Veilederen skal bidra til å klargjøre en praktisk nasjonal implementasjonsform.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


GML-veileder

Status: Valid

Version: 1.0

Updated: 9/13/2016 4:10:15 PM

Accepted: 13/09/2016

No historical documents

No suggested documents