ATOM feed veileder

ATOM feed er en internasjonal standard som oppfyller geodatalovens krav til nedlastingstjenester. Veilederen viser hvordan å sette opp tjenesten.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside pdf

Status: Valid

Version number : 2

Version name: 1 - 23.07.2017

Updated: 9/19/2017 9:54:19 AM

Accepted: 19/09/2017

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Norwegian Mapping Authority
0.52 - 23.04.2014
Retired
Draft

No suggested documents