Registreringsinstruks Nasjonalt register over luftfartshindre rapportering

Dette dokumentet angir hvordan luftfartshindre i framtiden skal registreres i Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL). Registreringsinstruksen er basert på produktspesifikasjon NRL rapportering.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Registreringsinstruks Nasjonalt register over luftfartshindre rapportering

Status: Valid

Version: 2023-06-01

Updated: 6/15/2023 9:47:53 AM

Accepted: 15/06/2023

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
2022-07-01
Superseded
Accepted
08/08/2022
Norwegian Mapping Authority
2022-03-17
Superseded
Accepted
29/03/2022

No suggested documents