Registreringsinstruks Fotogrammetrisk FKB-Bygning

Dette dokumentet er en registreringsinstruks for fotogrammetrisk ajourhold av FKB-Bygning.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


forside

Status: Valid

Version: 5.0 - 2023-01-01

Updated: 1/4/2023 3:50:44 PM

Accepted: 04/01/2023

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geovekst
5.0 - 2022-01-01
Superseded
Accepted
09/02/2022
Geovekst
Versjon 4.61 – 2020-01-01
Superseded
Accepted
22/01/2018
Geovekst
Versjon 4.6 – 2016-06-01
Superseded
Accepted
05/08/2016

No suggested documents