Registreringsinstruks Fotogrammetrisk FKB-BygnAnlegg

Dette dokumentet er en registreringsinstruks for fotogrammetrisk ajourhold av FKB-Bygningsmessige anlegg.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


forside pdf

Status: Valid

Version number : 5

Version name: 5.0 - 2022-01-01

Updated: 3/8/2022 1:03:04 PM

Accepted: 10/02/2022

Draft 08/03/2022

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Geovekst
Versjon 4.61 – 2018-01-01
Superseded
Accepted
20/01/2020
Geovekst
Versjon 4.6 – 2016-06-01
Superseded
Accepted
05/08/2016
Geovekst
Versjon 4.61 – 2018-01-01
Superseded
Accepted
22/01/2018
Geovekst
Versjon 4.61 – 2020-01-01
Superseded
Accepted
20/01/2020

No suggested documents