Fotogrammetrisk registreringsinstruks for FKB-Vegnett

Status: Superseded

Definition: Dette dokumentet er en registreringsinstruks for fotogrammetrisk ajourhold av FKB-Vegnett

Updated: 08.03.2022
Date accepted: 22/01/2018
Date superseded: 08/03/2022
Submitter: Geovekst
Owner: Geovekst
Version number 3
Version name: 4.6 - 2018-01-01