Registreringsinstruks Fotogrammetrisk FKB-BygnAnlegg

Dette dokumentet er en registreringsinstruks for fotogrammetrisk ajourhold av FKB-Bygningsmessige anlegg.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


Registreringsinstruks Fotogrammetrisk FKB-BygnAnlegg

Status: Valid

Version: 5.0 - 2024-01-01

Updated: 1/11/2024 9:17:26 AM

Accepted: 01/01/2024

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geovekst
5.0 - 2023-01-01
Superseded
Accepted
04/01/2023
Geovekst
5.0 - 2022-01-01
Superseded
Accepted
10/02/2022
Geovekst
Versjon 4.61 – 2018-01-01
Superseded
Accepted
20/01/2020
Geovekst
Versjon 4.61 – 2020-01-01
Superseded
Accepted
20/01/2020
Geovekst
Versjon 4.61 – 2018-01-01
Superseded
Accepted
22/01/2018
Geovekst
Versjon 4.6 – 2016-06-01
Superseded
Accepted
05/08/2016

No suggested documents