Fotogrammetrisk registreringsinstruks for FKB-Bane

Status: Superseded

Definition: Dette dokumentet er en registreringsinstruks for fotogrammetrisk ajourhold av FKB-Bane.

Updated: 22.01.2018
Date accepted: 05/08/2016
Date superseded: 22/01/2018
Date draft: 14/09/2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version number 1
Version name: Versjon 4.6 – 2016-06-01