Fotogrammetrisk registreringsinstruks for FKB-Bane

Dette dokumentet er en registreringsinstruks for fotogrammetrisk ajourhold av FKB-Bane.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


forside pdf

Status: Valid

Version number : 3

Version name: Versjon 4.6 – 2020-01-01

Updated: 1/20/2020 12:41:44 PM

Accepted: 20/01/2020

Draft 20/01/2020

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Geovekst
Versjon 4.6 – 2018-01-01
Superseded
Accepted
22/01/2018
Geovekst
Versjon 4.6 – 2016-06-01
Superseded
Accepted
05/08/2016

No suggested documents