73

Status: Valid

Definition: De metadata som beskriver et geodatasett, en serie av geodatasett eller en geodatatjeneste skal i tillegg til det som Geodataloven beskriver også omfatte de metadataelementene eller gruppene av metadataelementer som beskrevet i vedlegg G3 til rammeverksdokumentet.

Updated: 22.09.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 73