72

Status: Valid

Definition: Alle geodatasett og tilhørende geodatatjenester som inngår i kunnskapsgrunnalget for vår nasjonale geografiske infrastruktur skal beskrives i form av metadata i Geonorge.

Updated: 22.09.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 72