61

Status: Valid

Definition: Det skal lages produktspesifikasjoner for data i henhold til Norge digitalt avtalen.Norge digitalt-data fremkommer på denne siden: https://register.geonorge.no/geodatalov-statusregister?sorting=nationalt_dataset

Updated: 22.09.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 61