52

Status: Valid

Definition: Det skal foreligge produktspesifikasjon for alle geodatasett omtalt i geodataforskriften § 2.

Updated: 22.09.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 52