50

Status: Valid

Definition: Der det finnes registeringsinstrukser skal disse refereres fra produktspesifikasjonens kapittel om datafangst.

Updated: 22.09.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 50