49

Status: Valid

Definition: Der produktspesifikasjoner skal utarbeides skal kvalitetskrav spesifiseres i henhold til SOSI Produktspesifikasjoner - Krav og godkjenning, kapittel 17 Datakvalitet, som igjen har referanse til standarden Geodatakvalitet. Merknad: Alternativt kan kvalitet spesifiseres i henhold til ISO 19131 Data Product Specification, clause 12 Data quality.

Updated: 22.09.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 49