47

Status: Valid

Definition: Der produktspesifikasjoner skal utarbeides er det et krav at disse spesifiseres i henhold til SOSI Produktspesifikasjoner - Krav og godkjenning. Alternativt kan kvalitet spesifiseres i henhold til ISO 19131 Data Product Specification.

Updated: 22.09.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 47