46

Status: Valid

Definition: Ved bruk av andre formater enn GML skal det lages et eget applikasjonsskjema (Implementation schema) som beskriver den delmengden av datasettet som formatet kan håndtere. Se figur 9.3. Ved bruk av andre formater skal det finnes kodingsregler for å konvertere til GML.

Updated: 22.09.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 46