42

Status: Valid

Definition: Alle kodingsregler som anvendes for å kode geodata, skal gjøres tilgjengelige.

Updated: 22.09.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 42