41

Status: Valid

Definition: Alle kodingsregler som anvendes for å kode geodata, skal være i samsvar med EN ISO 19118. Reglene skal særlig omfatte regler for skjemakonvertering for alle geografiske objekttyper og alle attributter og assosiasjonsroller samt den strukturen for utdata som anvendes.

Updated: 22.09.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 41