40

Status: Valid

Definition: Parametrer og identifikatorer for koordinatreferansesystemer skal forvaltes i et eller flere felles registre for koordinatreferansesystemer. Merknad: a. Register over EPSG koder finnes i http://www.epsg-registry.org/ b. Register over EPSG koder som benyttes i Norge finnes på https://register.geonorge.no/epsg-koder c. Register over geodetiske koder og parametere finnes https://geodetic.isotc211.org/.

Updated: 22.09.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 40