39

Status: Valid

Definition: Geodatasett skal gjøres tilgjengelig ved hjelp av minst ett av følgende koordinatreferansesystemer angitt i Tabell 9.3, med mindre andre koordinatreferansesystemer er bestemt for de respektive tema.

Updated: 22.09.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 39