32

Status: Valid

Definition: Data med samvirkningsevne, også kalt data som er harmonisert mellom medlemslandene, skal være i samsvar med de datamodeller som er dokumentert i KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1089/2010 vedlegg 1 FELLES TYPER og Vedlegg II KRAV TIL GEODATATEMAER. (Samvirkningsevnen til geodatasett og -tjenester jfr INSPIRE)

Updated: 22.09.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 32