29

Status: Valid

Definition: Hovedregelen er at data skal være gratis, og at det ikke er anledning til å ta betalt for kostnader til innsamling og produksjon av data for viderebruk. Det finnes enkelte unntak i offentlighetsloven (§ 8) og -forskriften (§ 4) som gir anledning til å ta betalt for data.

Updated: 22.09.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 29