26

Status: Valid

Definition: SOSI del 1 er standarder som beskriver et rammeverk for geodata og tjenester, og omfatter: • Regler for UML modellering • SOSI produktspesifikasjoner - krav og godkjenning • Realisering i SOSI-format • Realisering i GML format • Nettverk og lineære referanser Disse standardene skal benyttes for å beskrive kunnskapsgrunnlaget i infrastrukturen.

Updated: 22.09.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 26