18

Status: Valid

Definition: Virksomheten skal følge statens overordnede arkitekturprinsipper på IKT-området. Virksomheten må kunne dokumentere og begrunne eventuelle avvik: a) Overordnede arkitekturprinsipper (felles retningslinjer for alt arbeid med IT i offentlig sektor) b) Arkitekturprinsipper for samhandling (skal fremme samhandling i offentlige sektor) c) Strategiske prinsipper for nasjonale felleskomponenter (Rammer og føringer for bruk og utvikling)

Updated: 22.09.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 18