17

Status: Valid

Definition: Kartverket skal sikre at teknisk dokumentasjon om den geografiske infrastrukturen er tilgjengelig

Updated: 22.09.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 17