Innenfor gangsone

Status: Valid

Definition: Objektet/ene er plassert innenfor gangsone/-bane og hindrer fri ferdsel

Updated: 24.03.2023
Date accepted: 24/03/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: innenforGangsone