Search register

Plassering

Angir om objektet er plassert utenfor eller innenfor gangsonen 

Updated: 24/03/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 2 of 2 hits

Codelist

Objektet/ene er plassert innenfor gangsone/-bane og hindrer fri ferdsel
innenforGangsone

Valid

Objektet/ene er plassert utenfor gangsone/-bane og hindrer ikke fri ferdsel
utenforGangsone

Valid

Showing 1 - 2 of 2 hits