Grundig kartlagt med funn

Status: Valid

Definition: Dataeier føler seg ganske sikker på at alle objekter er registrert og kartlagt.

Updated: 25.04.2024
Date accepted: 21/10/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: grundigKartlagtMedFunn