Search register

Dekningsstatus

Kodeliste som inneholder dekningsstatus for fullstendighetsdekningskart. 

Updated: 25/04/2024
Status: Valid
Showing 1 - 8 of 8 hits

Codelist

Mange objekter er registrert og kartlagt, men dataeier utelukker ikke at det finnes flere objekter som ikke er kartlagt enda.
delvisKartlagtMedFunn

Valid

Dataeier føler seg ganske sikker på at alle objekter er registrert og kartlagt.
grundigKartlagtMedFunn

Valid

Området er ikke kartlagt.
ikkeKartlagt

Valid

Fenomenet som datasett omhandler er ikke relevant for området.
ikkeRelevant

Valid

Systematisk kartlegging har ikke funnet sted, men enkelte objekter er likevel registrert.
ikkeSystematiskKartlagtMedFunn

Valid

Kategorien brukes der det er juridisk opptegnede grenser, og det aktuelle området ligger utenfor disse grensene.
innenforJurisdiksjonsområde

Valid

Dataeier har kartlagt området, men ikke funnet objekter/forekomster, og føler seg trygg på konklusjonen.
kartlagtUtenFunn

Valid

Kategorien brukes der det er juridisk opptegnede grenser, og det aktuelle området ligger innenfor disse grensene.
utenforJurisdiksjonsområde

Valid

Showing 1 - 8 of 8 hits