Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite

Dokumnetet gir en beskrivelse av tegneregler for datasettet Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency


forside pdf

Status: Valid

Version number : 2

Version name: 15.03.2017

Updated: 10/29/2018 3:33:19 PM

Accepted: 18/05/2017

Draft 09/06/2017

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Norwegian Agriculture Agency
Superseded
Accepted
01/05/2015

No suggested documents