Matrikkelkart WMS

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside pdf

Status: Valid

Version number : 1

Version name: 20191201

Updated: 12/3/2019 10:22:49 AM

Accepted: 03/12/2019

No historical documents

No suggested documents