FKB kvalitet WMS

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av FKB kvalitet

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave: 20190206

Oppdatert: 06.02.2019 13:26:50

Godkjent: 06.02.2019

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter