FKB kvalitet WMS

Status: Retired

Definition: Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av FKB kvalitet

Updated: 22.04.2020
Date accepted: 06/02/2019
Date retired: 22/04/2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version: 20190206