Kulturminner - Sikringssoner

Produktspesifikasjonen beskriver datasettet Sikringssoner for det offentlige kartgrunnlaget

Submitter: Directorate for Cultural Heritage

Owner: Directorate for Cultural Heritage


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 5

Version name: 20180301

Updated: 8/20/2018 1:40:02 PM

Accepted: 20/08/2018

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Directorate for Cultural Heritage
Superseded
Accepted
01/05/2015
Directorate for Cultural Heritage
20160503
Superseded
Accepted
26/09/2017

No suggested documents