Kulturminner - Lokaliteter

Produktspesifikasjonen beskriver datasettet Lokaliteter for det offentlige kartgrunnlaget

Innsender: Riksantikvaren

Eier: Riksantikvaren


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 4

Utgave: 20180301

Oppdatert: 20.08.2018 13:38:46

Godkjent: 20.08.2018

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Godkjenningsreferanse: Vis

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Riksantikvaren
20160503
Erstattet
Godkjent
26.09.2017

Ingen foreslåtte dokumenter