Dyrkbar jord

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Dyrkbar jord" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Innsender: Kartverket

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 2

Utgave: Versjon mars 2017

Oppdatert: 23.08.2017 10:34:01

Godkjent: 23.08.2017

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Godkjenningsreferanse: Vis

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Norsk institutt for bioøkonomi
Versjon desember 2014
Erstattet
Godkjent
01.01.2015

Ingen foreslåtte dokumenter