Dyrkbar jord

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Dyrkbar jord" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research


Dyrkbar jord

Status: Sosi-valid

Version: Versjon mars 2017

Updated: 8/23/2017 10:34:01 AM

Accepted: 23/08/2017

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Versjon desember 2014
Superseded
Accepted
01/01/2015

No suggested documents