Flomsoner

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Flomsoner" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification. Flomsoner viser arealer som oversvømmes ved ulike flomstørrelser (gjentaksintervall). Det blir utarbeidet flomsoner for 20-, 200- og 1000-årsflommene.

Innsender: Kartverket

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 2

Utgave: 1.1

Oppdatert: 30.06.2017 16:39:57

Godkjent: 11.04.2017

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Godkjenningsreferanse: Vis

Utkast 11.04.2017

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Norges vassdrags- og energidirektorat
1.0
Erstattet
Godkjent
01.04.2016

Ingen foreslåtte dokumenter