Mineralressurser

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Mineralressurser" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geological Survey of Norway


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 4

Version name: Versjon 2.0

Updated: 7/20/2017 1:39:56 PM

Accepted: 20/09/2016

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Geological Survey of Norway
Versjon 1 - 2011
Retired
Draft
12/01/2016
Title
Owner
Version name
Status
Geological Survey of Norway
Versjon 2
Draft