Grunnvannsborehull

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Grunnvannsborehull" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geological Survey of Norway


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 1

Version name: 1.0

Updated: 7/20/2017 11:10:37 AM

Accepted: 15/01/2016

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents