Grunnvannsborehull

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Grunnvannsborehull" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Innsender: Kartverket

Eier: Norges geologiske undersøkelse


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 1

Utgave: 1.0

Oppdatert: 20.07.2017 11:10:37

Godkjent: 15.01.2016

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Godkjenningsreferanse: Vis

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter