Bunnsedimenter kornstørrelse

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Bunnsedimenter kornstørrelse" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 4

Version name: 18.03.2021

Updated: 11/5/2021 2:35:02 PM

Accepted: 19/03/2021

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Geological Survey of Norway
1
Superseded
Draft

No suggested documents