Verdifulle kulturlandskap

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Verdifulle kulturlandskap" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification. Datasettet viser forvaltningsmessig høyt prioriterte kulturlandskapsområder med både biologiske og kulturhistoriske verdier.

Submitter: Norwegian Environment Agency

Owner: Norwegian Environment Agency


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 1

Version name:

Updated: 7/20/2017 3:10:35 PM

Accepted: 01/01/2015

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents